Reglament

-Als partits no hi ha arbitre, són el capitans el que han de pitar les faltes.

-Si no es piten les faltes, l’equip serà descalificat.

-No es pot superar el nombre de jugadors del que està permès.

-Si hi ha enfrontaments indeguts, l’equip serà descalificat el trimestre o tot el curs.