nivell 3

Aquest nivell consistira amb tocar 30 vegades la imatge de la pantalla que s’anira moguent de banda a banda de la pantalla del movil es moura a una velocitat  mitjana  el nivell no es completara fins que no toqueu les vegades que deim .

 

olafdfgfh

 

Sort!!!!!

nivell 1

Aquest nivell consistira en tocar 50 vegades la imatge que hi haura en el movil que  s’anira moguen de banda a banda en aquest nivell la velocitat sera bastant lenta pertant no sera massa dificil de completar.

 

iuoola

 

Sort!!!!!!

 

 

nivell 4

aquest nivell es el derrer de tot i per tant es es mes dificil de passar consistira en tocar 20 vegades la pantalla del movil que es anira moguent de banda a banda del movil no podreu desoistarvos i o haureu de intentar fer el mes be possible .

imagesola

 

 

Sort !!!!!

nivell 2

aquest nivell consistira amb tocar 40 vegades la imatge que ho haura a la pantalla que s’hanira moguent a poc a poc de banda a banda a la pantalla del nostre movil el nivell no es completara fins que no toquem totes les vagades .

olaaaaa

 

Sort !!!!!!

Pega-li Fort !!!!!

Aquest es el nostre joc ! El primer nivell consistira en tocar 50 vegades la imatge o figura que es moura de cada vegada mes rapid el teu movil . El segon nivell la figura o imatge es anira moguent de cada vegada mes rapid la hurem de tocar 40 vegades . finalment amb creat el nivell 3 que ja anira a velocitat mitjana que els dos primer i l’haurem de tocar 30 pics per conseguir passar – nos el nivell  finalment el nivell 4 l’haurem de tocar 20 pics per passar-nos  el nivell aquest nivell anira a velocitat rapidissima .

 

 

Sort i començau a jugar !!!!!!

Altre lloc Blocs del Nigul