CUCS PLANS

Posted Leave a commentPosted in General

  NUTRICIÓ: Els cucs tenen  seus òrgans un esòfag una boca intestins i un pap. el cuc de terra és menja la terra perquè hi ha petits borsins d’animals en descomposició. RELACIÓ:Els cucs es desplacen fent un moviment de contracció o estiraments amb l’ajud de les ventoses. REPRODUCCIÓ:El cuc de terra és hermafrodita,és bisexual,però necessita […]

INSECTES

Posted Leave a commentPosted in Insectes

QUÈ SON ELS INSECTES? Són un grup d’animals que tenen moltes espècies. Constitueixen un gran aliments per  a moltes animals. Tenen un esquelet extern, tenen ales i 6 potes. La majoria viuen en Terra ferma també poden viure en aigua dolça. ¿QUÈ SON ELS COLEÒPTERS Els escarabats son un grup d’insectes àmpliament es tesos a […]

ELASMOBRANQUIS

Posted Leave a commentPosted in Peixos

COM  SON? El taurons son un peixos que tenen esquelet cartilaginós. Respiren a traves de 5,6o7parells de brànquies. Els ulls estan disposats lateralment,la boca es troba en posició ventral, que vol dir a sota del cap, i tenen entre 3,20 fileres se sents molt esmolades. ON VIUEN? Els taurons viuen en tots els mars del […]

MOL·LUSCS

Posted Leave a commentPosted in General

Mol·luscs. Característiques. Són animals de cos tou -simetria bilateral  –sense segmentació. Alimentació. El seu règim alimentari també és molt divers: n’hi ha d’herbívors, com molts cargols, carnívors, alguns dels quals són uns excel·lents depredadors (pops, calamars, alguns cargols de mar), filtradors i detritívors. Hàbitat. Viuen en ambients aquàtics, fonamentalment marins, o terrestres ja que molts […]

ELS CNIDARIS

Posted Leave a commentPosted in Cnidaris

ELS CNIDARIS NUTRICIÓ: Filtradors: Absorbeixen el que troben, generalment zooplàncton. Prop de la boca tenen cèl·lules que secreten enzims. Poden absorbir substàncies dissoltes a través de l’epidermis. Depredadors: Hi ha que capturen les preses per mitjà dels tentacles. La introdueixen a la boca a la cavitat gastrovascular. Les cèl·lules de la gastroderma fan la funció […]

LES ESPONGES

Posted Leave a commentPosted in General

ESPONGES. Característiques. Són un grup d’animals ja conegut des de temps remots. La classificació d’aquest grup dins del món animal o vegetal va constituir un veritable problema per als científics, ja que en trobar iode en el seu cos es creia que eren vegetals. L’origen de les esponges es va justificar de diverses maneres,primer com […]

Lofoforats

Posted Leave a commentPosted in General

LOFOFORATS  Alimentació Els lofoforats tenen uns tentacles amb crestes molt properes hi ha un camí on es troba la boca. Reproducció En unes poques s’han documentat la reproducció sexual. Sistema nervis El sistema nervis dels lofoforats està molt reduït En el esòfag hi ha un gangli dorsal i un altra ventral units per un anell nerviós […]

Mamífers marins

Posted Leave a commentPosted in General

Introducció Els mamífers marins són un grup variat que inclou unes 120 espècies de mamífers que s’han adaptat a la vida al mar o en depenen per la seva alimentació. El terme «mamífer marí» no designa un conjunt taxonòmic precís. En aquest grup s’inclouen els cetacis (balenes, dofins i marsopes), els sirenis (manatís i dugongs), […]

ELS CUCS RODONS

Posted Leave a commentPosted in Cucs rodons

Nematode Els nematodes son un dels fílums mes comuns d’animals. A diferencia dels i als cucs plans, els nematodes tenen un sistema digestiu que es com un tub amb obertures a cada extrem del cos. Es coneixen com un cucs radons, degut a la forma observada en un tall transversal.   Alimentació Els nematodes n’hi […]

els anel.lids

Posted Leave a commentPosted in General

Els anèl·lids   Un cuc de terra es qualsevol anèl·lids oli gotes .Però sobretot als quals pertanyen als generàs .Lumbricals tenen el cos allargat i cilíndric en general tot just fa 708 centímetres de longitud . Son molt beneficis perquè per una banda Espongen el sol i a l hora. Els cucs de terra podem […]