EL TREBALL COOPERATIU.

                                                             PER  QUÈ FEIM TREBALL COOPERATIU?

El treball cooperatiu és una metodologia de feina que elimina la competitivitat i fomenta el treball en equip on  els alumnes participen activament i estableixen relacions positives entre ells. Dona cabuda a tots els alumnes , ja tenguin algunes dificultats d´aprenentatge o no.

Tots els membres de l´equip s´han d´esforçar i posar el seu ” GRANET D´ARENA ” perquè la feina vagi bé. Donam importància als valors d´ajudar-se, participar i posar-se d´acord.

Amb el treball cooperatiu aprenen dels altres i amb els altres, a més a més. d´una manera més motivadora.

                         COM FEIM EL TREBALL COOPERATIU ELS NINS I NINES DE QUATRE  ANYS?

 

Començam el treball cooperatiu fent equips heterogenis de quatre nins-es. Una vegada que hem fet els equips tots els seus membres s´han de posar d´acord i triar un símbol que els identificarà. Introduim el treball cooperatiu amb tres contes que treballen tres valors molt importants i que són imprescindibles alhora de fer treball cooperatiu. Feim les activitats utilitzant les tècniques de foli giratori i llapis enmig. És més important el procés que no el resultat final.