Ens agrada fer psicomotricitat!!

La psicomotricitat és molt important a educació infantil per poder aconseguir un desenvolupament integral del nin, a nivell físic, intel·lectual, afectiu, social i moral.

A l’escola ens basam en la pràctica psicomotriu de n’Aucouturier, que té cinc fases d’organització de la sessió:

  • Ritual d’entrada: és un moment de cohesió de grup on els nins es lleven les sabates i seuen en rotllana per mirar l’organització de la sala, recordar les normes, i fer una conversa inicial.

  • Fase d’impulsivitat: és el moment en el que els nins es descarreguen emocionalment a l’hora de tirar la torre de coixins, que simbolitza l’adult i allibera el plaer de destruir.

  • Fase d’expressivitat motriu: activitat motriu impulsiva on els nins experimenten girs, rodolaments, bots, caigudes, escalades, balanceig, etc.

A mesura que transcorre aquesta fase es dóna el joc simbòlic, una fase dins el joc sensoriomotor (amagar-se, omplir, buidar, separar, unir, imitar, etc.).

  • Fase de representació: els nins representen algun aspecte de la sessió viscuda a través del dibuix, el modelatge o les construccions. També es pot fer una conversa final o una relaxació/meditació/massatges. Els nins passen del plaer de fer al plaer de pensar.

  • Ritual de sortida: posar-se les sabates i acomiadar-se d’un en un amb una abraçada, o amb una abraçada conjunta.

Els objectius principals que perseguim amb la pràctica psicomotriu són: relació, comunicació, pensament màgic, i treure emocions, conflictes, desitjos i necessitats.