Els aventurers i les libèl·lules

Els aventurers teníem un dubte molt gros, si les libèl·lules piquen o no, així que ens hem posat a un investigar una mica.

Primer de tot estam investigant com són les libèl·lules i per això n’hem fetes unes ben colorides. Aquí podeu veure el resultat.